Zespół Aspergera

Choroba Aspergera zarówno u dzieci, jak i u dorosłych nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym. Objawy tej choroby związane są raczej z brakiem umiejętności interpersonalnych i społecznych. Leczenie tej choroby na tę chwilę bazuje na terapii różnymi metodami, w tym na terapii behawioralnej i kognitywnej.

Zespół Aspergera- co to tak właściwie jest?

Zespół Aspergera to najłagodniejsze całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu. Rozwój umysłowy u dziecka z zespołem Aspergera jest prawidłowy, w przeciwieństwie do autyzmu dziecięcego. Zespół Aspergera cechuje wycofanie i brak umiejętności społecznych.

Zespół Aspergera pozwala chorym na samodzielne funkcjonowanie, występuje rzadziej u dziewczynek, niż u chłopców.

Objawy zespołu Aspergera u dzieci

Zespół Aspergera u dzieci staje się zauważalny przeważnie między 3. a 8. rokiem życia. Objawami tego schorzenia mogą być:

-unikanie kontaktu wzrokowego,

-ograniczona mimiką twarzy i mowa ciała albo jej całkowity brak, jak również brak zdolności odczytywania mowy ciała i mimiki innych osób

-unikanie kontaktu fizycznego,

-niechęć do pracy w grupie

-duża powtarzalność zachowań – dziecko z chorobą Aspergera nawet najprostsze czynności wykonuje ściśle według kreślonego schematu

-problemy ze stosowaniem właściwych zaimków osobowych

-zaburzeniami mowy i języka tj. tonu głosu i akcentowania

-zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi

– w niektórych przypadkach niezdarnością ruchową

Zespół Aspergera – diagnoza

Jeśli u dziecka dają się zauważyć wyżej wymienione objawy to warto jak najszybciej wybrać się do specjalisty. Diagnozę w przypadku tej choroby najczęściej stawia psycholog w porozumieniu ze specjalistą psychiatrą.

Zespół Aspergera, a inne choroby

U kilku, do kilkunastu procent osób z zaburzeniami zespołu Aspergera może wystąpić zespół sawanta. Chorujący na tę chorobę mają bardzo niski iloraz inteligencji, przy czym występują u osób chorych zdolności umysłowe, ale w konkretnej dziedzinie, które pozwalają nazywać chorego na swój sposób geniuszem. Dotyczy to przeważnie matematyki, plastyki i muzyki.

Leczenie zespołu Aspergera

Leczenie zespołu Aspergera polega na wielotorowej terapii. Podczas zajęć z psychologiem dziecko uczy się prawidłowych relacji społecznych, umiejętnego pokazywania swoich uczuć, empatii w stosunku do innych, reakcji na krytykę. W skrócie, uczy się prawidłowego współistnienia z innymi ludźmi. Dodatkowo podczas terapii normalizowane są także fizyczne zaburzenia u dziecka. Czyli przede wszystkim te związane z sensoryką.

Odpowiednio wcześnie rozpoczęta terapia u dzieci z zespołem Aspergera w znacznym stopniu poprawia ich jakość życia. Dzięki leczeniu dziecko jest w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie i tworzyć relacje z rówieśnikami i innymi ludźmi.

Leczeniem zespołu Aspergera zajmuje się poradnia Supelek stacjonująca w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany personel gwarantują duże sukcesy podczas terapii leczniczej oraz przyjemną i niestresującą najmłodszych atmosferę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *